Aandacht voor uw gezondheid
  

De prostaattest
 

Klachten die door de prostaat veroorzaakt worden kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, omdat ze de dagelijkse gang van zaken ontregelen.
Om deze klachten beter in kaart te brengen is er een scorelijst ontwikkeld waarmee iedere man zijn plaspatroon en/of plasklachten in kaart kan brengen.

 

Vul bijgaande lijst in en zie hoe u ervoor staat.

1. Hoe vaak had u in de afgelopen maand het gevoel dat uw blaas niet    leeg  was, nadat u had geplast?

Helemaal niet                                              0 punten
Minder dan 1 op de 5 keer                          1 punten
Minder dan de helft van de keren               2 punten
Ongeveer de helft van de keren                 3 punten
Meer dan de helft van de keren                  4 punten
Bijna altijd                                                   5 punten

2. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand binnen twee uur nadat u geplast had weer plassen?

Helemaal niet                                              0 punten
Minder dan 1 op de 5 keer                          1 punten
Minder dan de helft van de keren               2 punten
Ongeveer de helft van de keren                 3 punten
Meer dan de helft van de keren                  4 punten
Bijna altijd                                                   5 punten

3.Hoe vaak merkte u in de afgelopen maand dat tijdens het plassen de straal enkele keren stopte en weer begon?

Helemaal niet                                              0 punten
Minder dan 1 op de 5 keer                          1 punten
Minder dan de helft van de keren               2 punten
Ongeveer de helft van de keren                 3 punten
Meer dan de helft van de keren                  4 punten
Bijna altijd                                                   5 punten

4. Hoe vaak had u in de afgelopen maand moeite om het plassen uit te stellen?

Helemaal niet                                              0 punten
Minder dan 1 op de 5 keer                          1 punten
Minder dan de helft van de keren               2 punten
Ongeveer de helft van de keren                 3 punten
Meer dan de helft van de keren                  4 punten
Bijna altijd                                                   5 punten

5. Hoe vaak had u in de afgelopen maand een zwakke urinestraal?

Helemaal niet                                              0 punten
Minder dan 1 op de 5 keer                          1 punten
Minder dan de helft van de keren               2 punten
Ongeveer de helft van de keren                 3 punten
Meer dan de helft van de keren                  4 punten
Bijna altijd                                                   5 punten

6. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand persen om de urinestraal op gang te brengen?

Helemaal niet                                              0 punten
Minder dan 1 op de 5 keer                          1 punten
Minder dan de helft van de keren               2 punten
Ongeveer de helft van de keren                 3 punten
Meer dan de helft van de keren                  4 punten
Bijna altijd                                                   5 punten

7. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand gemiddeld per nacht het bed uit om te plassen?

Nooit                                                            0 punten
1 keer                                                          1 punten
2 keer                                                          2 punten
3 keer                                                          3 punten
4 keer                                                          4 punten
5 keer of meer                                             5 punten

 

Totaal aantal punten van deze 7 vragen .......punten

 

8. Als het plassen uw hele leven zou blijven zoals het nu is, hoe zou u zich daarbij voelen?

Gelukkig                                                        0 punten
Plezierig                                                        1 punten
Over het algemeen tevreden                        2 punten
Gemengde gevoelens (om het even)            3 punten
Over het algemeen ontevreden                    4 punten
Ongelukkig                                                    5 punten
Verschrikkelijk                                               6 punten

 

Hoe moet u nu deze vragenlijst interpreteren?
Tel het totaal van de eerste 7 vragen op.

0 - 7      punten                            geen tot zeer lichte plasklachten
8 - 19    punten                            lichte tot matige plasklachten
20 - 35  punten                            ernstige plasklachten

Als u een score heeft van 8 of meer, kunt u beter actie ondernemen.
Klachten van de prostaat hoeven uw leven niet te be´nvloeden.

Neem contact op met uw huisarts of met een mannenkliniek.


(Bron vagenlijst: Internationale Prostaat Symptomen Score lijst - IPSS) 

                 
s
 

 
     Naar boven